top of page

Av. Mehmet Faruk KOÇAK, LLM

Mehmet Faruk Koçak

İletişim

info@kdkhukuk.com

+90 534 467 2203

  • LinkedIn Sosyal Simge

Diller

İngilizce, İspanyolca,

Osmanlı Türkçesi

Üyelikler

HasalMed
Leiden Alumni
Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi

Baro(lar)

İstanbul Barosu

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Mehmet Faruk Koçak, 

hukuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 

onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. 

 

İlk yüksek lisansına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kamu hukuku alanında başlamış ve ceza hukuku üzerinde çalışmıştır. İkinci yüksek lisansını Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nde insan hakları hukuku alanında sürdürerek AİHM ve Birleşmiş Milletler komite içtihatları üzerinde tamamlamıştır. 

Son olarak Birleşmiş Milletler teşkilatında saha sorumlusu olarak görev alan Koçak, halihazırda Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü'nde insan hakları yargılama usulleri üzerinde çalışmakta ve İstanbul Üniversitesi'nde doktora programına devam etmektedir.

Çalışma Alanları

AYM, AİHM ve BM'ye bireysel başvurular, mülteci hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, sağlık hukuku, sözleşmeler hukuku.

Eğitim

Tezler

Doktora (Ph.D.)

2021 - devam ediyor

Yüksek Lisans (LL.M.)

2019 - 2020

Yüksek Lisans (M.A.)

2018 - 2021

Lisans (LL.B.)

2013 - 2017

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Hukuku

                        

Universiteit Leiden Rechtsgeleerdheid (Leiden Üniversitesi)                                                          "Kentsel Dönüşümde

Avrupa ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku                                                                                                  Mülkiyet ve Konut Hakkı"                          

                                                                                   

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü onur derecesi                                  "Taksirle Yaralama Suçu Çerçevesinde

Kamu Hukuku                                                                                       Hekimin Savunmacı Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai Sorumluluğu" 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi onur derecesi

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

İlgili Haberler ve Yazılar

Hakemli Yayınlar

Protecting the Right to Housing in the era of Financialisation: Four Principles for Urban Renewal

             The International Journal of Human Rights. 2022, 26(9)

Amerika Birleşik Devletleri’nde Parti Disiplini

             Legal Anayasa Hukuku Dergisi. 2019, (16)

Bir Ceza Yargılamasına Eleştirel Bakış:

Yalan Tanıklık Suçu İncelemesi

             Hacettepe Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019, 9(1)

Karşılıksız Yararlanma Suçları

             Marmara Üniversitesi

Hukuki Araştırmalar Dergisi. 2019, 25(1)

Fikri Mülkiyet Haklarının

AİHM Kararlarına Göre Korunması

             Galatasaray Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018, (2)

1919 Meclis-i Mebusan Seçimlerinin

'Kurucu Meclis Oluşturucu' Niteliği

             AHBVÜ (Gazi Üniversitesi)

Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018, 22(1)

bottom of page