top of page

Tüketici ve e-Ticaret

Hukuku

Tüketici hukuku ve bu alana ilişkin mevzuat, başta zengin ve köklü ticaret şirketleri olmak üzere hizmet ya da ürün satan şahıs ya da şirketlere karşı tüketicinin menfaatlerini korumak amacı ile ihdas edilmiştir. Bu kapsamda tüketicinin zararı varsa bunların tazminini, tüketicilerin bilinçli karar ve önlem almasını amaçlayan birçok tedbir alınmaktadır.

 

Günümüzün rekabetçi ortamında tüketiciyi çeşitli yollarla etkilemeye çalışan pek çok uygulama vardır. Tüketici hukuku bu tür uygulamaların tüketicinin hakları ile satıcının menfaatleri arasında bir denge yaratarak gözeten bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Bu anlamda, Türkiye’de de geçmişten günümüze tüketici haklarına ilişkin pek çok düzenleme yapılmıştır. Bunlardan en bilineni 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) dur. Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde tüketici “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanırken, ilişkinin diğer tarafındaki satıcı “kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

 

İstanbul'da hizmet veren avukatlık ve hukuki danışmanlık büromuz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında doğan uyuşmazlıklar ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun doğrultusunda elektronik ticarete ilişkin olarak gerek tüketiciler gerekse de satıcılar için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Bu doğrultuda avukatlık büromuzun verdiği hizmetler arasında:

  • Abonelik sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti,

  • Devre tatil / Paket tur sözleşmelerinden uyuşmazlıklar konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti

  • Mesafeli satışlardan sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti

  • Kampanyalı satış sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti

  • Tüketici kredilerinden kaynaklı uyuşmazlıklar konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti

  • Kredi kartı kaynaklı uyuşmazlıklar konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti

  • Konut finansmanı sözleşmelerinden uyuşmazlıklar konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti

  • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı uyuşmazlıklar konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti,

  • Elektronik ticaret mevzuatına uyum süreçlerinin oluşturulması ve işletilmesi

 

vardır.

bottom of page