top of page

Şirketler

Hukuku

İstanbul'da hizmet veren avukatlık ve hukuki danışmanlık büromuz, başta şirketler hukuku olmak üzere ticaret hukuku çerçevesinde kalan tüm hukuki hususlarda hukuki uyuşmazlık yönetimi de dahil olmak üzere müvekkillerine hizmet vermektedir.

Avukatlık büromuz, şirketlerin faaliyet gösterdiği her bir sektörler açısından meydana gelen hukuki gelişmeleri ve değişen mevzuat hükümlerini tespit ve analiz ederek yerli ve yabancı şirketler ile Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlere özellikle mevzuata uygunluk açısından her türlü danışmanlığı vermektedir.

Bu kapsamdaki faaliyet alanlarımız arasında müvekkillerimiz adına,

  • Faaliyet yürütülen sektör açısından mevzuata uyumluluk projelerinin yürütülmesi

  • Türkiye’de her türlü sermaye ve şahıs şirketinin kuruluşu ve tescili

  • Türkiye’de yerleşik olan  şirketler ile yabancı şirketler için şube açılış işlemleri

  • Yabancı şirketler adına irtibat bürolarının kurulması

  • Şirket esas sözleşmesinin tadili ve tescili

  • Şirket sermaye artırımı ve indirimi işlemleri

  • Şirket Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları süreçlerinin yönetilmesi, bu toplantılarda alınan kararlara ilişkin işlemler ile bu toplantılara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü

  • Şirket hisse devirlerinin takibi

  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, sonuçlandırılması ve tadili. İşbu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıkların çözümü ve takibi,

gibi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri bulunmaktadır. Tüm bu hizmetlerin yanında avukatlık büromuz aynı zamanda müvekkilleri ilgilendiren ve yargıya intikal eden uyuşmazlıkları da takip etmektedir.

bottom of page