top of page
Image by Markus Frieauff

Sigorta

Hukuku

Sigorta, kişinin kendisini uğrayabileceği zararlara ve buna sebebiyet verebilecek olaylara (“riziko”) karşı korumak maksadıyla aldığı maddi ve ekonomik tedbirleri düzenleyen bir kurum olarak gelişmiştir. Sigorta hukuku ise bu sigorta tedbirinin işleyişini, sigortacı olarak faaliyet gösteren sigorta şirketlerin uyması gereken kuralları ve sigorta şirketleri ile ilgili kişilere arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

 

Sigorta hukuku açısından gündeme gelebilecek birçok hukuki sorun olabilir. Örneğin sigorta şirketleri, sigorta ettirenin veya diğer üçüncü kişilerin her talebini karşılamakla yükümlü müdür? Sigorta ettirenin kusuru söz konusu talebin sonucunu nasıl etkiler? Bu soruların cevapları genellikle taraflar arasında pek çok zaman uyuşmazlıklara konu olabilmektedir. Bu doğrultuda, bu karışık hukuki konuların ve uyuşmazlıkların mümkün olduğunca sorunsuz geçmesi adına profesyonel hukuki destek almakta fayda olacaktır.

 

İstanbul'da hizmet veren avukatlık ve hukuki danışmanlık büromuz, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar dahil olmak üzere her türlü sigorta uyuşmazlığına ilişkin kapsamlı bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Sigorta Hukuku Konusunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları

 

Avukatlık büromuz; başta hayat, sağlık, emeklilik, işletme, konut, trafik ve kasko olmak üzere çeşitli sigorta alanlarında sigorta şirketleri, sigorta ettiren ve/veya zarar gören arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini sunmaktadır. Bu bağlamda, büromuz:

  • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmeler hakkında hukuki danışmanlık sağlanması,

  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takibi,

  • Sigorta ettirenlerin sigorta şirketlerinden alacaklarının/sigorta bedellerinin takibi ve tahsili işlemleri

  • Trafik kazası kaynaklı maddi ve manevi zararların sigorta şirketinden tazmini

  • Hukuki başvurular ve sigorta uyuşmazlıklarının Sigorta Tahkim Komisyonu ve/veya mahkemeler nezdinde takibini

 

sağlamaktadır.

bottom of page