top of page
Ara

2022 Emlak Vergi Matrahı Hesabında Dikkate Alınacak Olan Arsa Birim Değerlerinin Tespiti Başladı


213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesi uyarınca Takdir Komisyonları 2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespitine başladı. Takdir komisyonları en son 2017 yılında 2018-2021 dönemi için birim değerlerini belirlemişti.


Değer tespit sürecinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar bitirilmesi öngörülüyor.


Takdir komisyonları kararlarını verirken, “Emlak Vergine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük” (“Tüzük”) uyarınca arsa birim değerlerinin belirlenmesinde taşınmazın konumuna, işyerlerine ve mesken yerlere mesafesi, ulaşım durumu, bulunduğu mevkii, belediye hizmetlerinin mevcudiyeti, imar durumu ve benzeri hususları göz önünde bulunduracaktır. Bu doğrultuda, geçtiğimiz dört sene içinde yukarıda sayılan hususlar gibi, arsanın değerini arttırabilecek değişikliklerin olmadığı durumlarda artışın çok fazla olmaması gerekecek, yeniden değerleme oranları ve enflasyon önem arz edecektir.


Mükelleflerin ilgili Takdir Komisyonu kararlarına dava açma imkanı bulunmaktadır.2022-2025 yılları asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer tespitlerinde uyulacak usul ve esasların belirtildiği 2021/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi için tıklayınız.

Comments


bottom of page